Hakkımızda

CARBOMİD; carbon, aramid, cam, hybrid vs gibi teknik elyaflardan kumas üretimi yaparak ve ürünlerinin %95’ini ihracat pazarlarına sunmaktadır. Otomotiv, Savunma Sanayi, Marin, Yapı güçlendirme, Raylı Sistemler, Spor eşyaları ve Rüzgar Enerjisi gibi sektöre inovatif çözümler getirmektedir.

CARBOMİD, zamanında teslimat ve üstün hizmetler ile yüksek kalite ve performansa sahip kumaşları uygun fiyatlarla sunarak gelişmiş endüstriler için destek gayreti içerisindedir.

@* www.youtube.com/embed/yIsk57701ew *@

Şirket Bilgileri

CARBOMİD, minimum çevresel ayak izi ile değerli teknik kumaşların üretimine katkıda bulunmaya çalışır. Sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerjiye olan bağlılık ve inancımızın bir göstergesi olarak, ana şirketimiz Birlik Ticaret Türk A.Ş. (Kuruluş; 1944) 2015 yılında 3,2 MW kapasiteye sahip güneş parklarına yatırım yaparak yılda 3.000 Ton CO2 tasarrufu sağladı.

Ofis
İşletme


Kalite Politikası

Misyonumuz öncelikli olarak yüksek kalitede Teknik Tekstil ürünleri ve Kompozit Dokumalar üreterek, yerli üretime katkıda bulunmaktır.

Müşteri memnuniyeti ana ilkemiz, kalite de bunun ön koşulu olduğuna göre, müşterilerimizin beklentilerini sağlamak, bu şekilde de gerek Türkiye pazarında gerekse uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü devam ettirmek bizim en önemli görevimizdir.

Bu misyonu, çalışmalarımızı aşağıda belirtilen prensipler üzerine inşa ederek gerçekleştirmeliyiz;

− Tüm çalışanlarımızın katılımı ve karşılıklı güvene dayalı Toplam Kalite Kontrolü bizim için Şirket yaşam tarzımızdır. Yaptığımız hiçbir şeyde kaliteden ödün veremeyiz.
− Tüm işlerimizde ve çalışmalarımızda sürekli iyileştirme ( Kaizen ) bizim için vazgeçilemezdir.
− Kalite hedefimiz, müşteri memnuniyetinde 1 numara Teknik Tekstil ve Kompozit Dokuma ürünlerini yasal gereklilikleri de dikkate alarak üretmek ve daima rakiplerimizden daha iyi olmaktır.

Birlik Ticaret Türk A.Ş. bu misyonuna ve benimsediği hedefine tüm CARBOMİD takımının yoğun gayretleri ve kendilerini adamaları ile ulaşacaktır.

Vizyon Misyon ve Değerler

Vizyonumuz

Teknik Tekstil ve Kompozit Dokuma alanında yüksek teknolojilere sahip alt yapısı ile alanında dünya klasmanında tercih edilen ve güvenilen imalatçı olmak.

Misyonumuz

Müşteri beklentilerine odaklanmış bir mükemmellik anlayışı ile kaliteli ve güvenilir ürünler üretmek.

Değerler

Müşteriler ve İş Ortakları

Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için koşulsuz memnuniyet yaratmak, daima kazan kazan prensibiyle hareket etmek, katma değerimizi sorgulamak, tercih edilen, vazgeçilemeyen bir sistem ortağı olmak.

Çalışanlar

En önemli varlığımız olan çalışanlarımızın yeteneklerini, bilgilerini ve potansiyellerini kullanabilmeleri için onlara olanak sağlamak, gelişimlerine yardımcı olmak, inisiyatif kullanabilmelerini daha fazla sorumluluk ve mevki alabilmelerini desteklemek, ekibini ve şirketini sahiplenmesini sağlamak.

Yenilik

Sürekli ilerleme ve gelişme için kararlılık, sektöründe öncü olmak.

Kültür

İşini sanatçı titizliğiyle yapıp, küresel düşünmenin devamlılık için tek yol olduğunu kabul eden, ülkesine yararlı olmayı ilke edinmiş, sosyal projelere ve sanata destek icin bütçe ayıran, kurumsal yapıda bir aile şirketi olmak.

Üye Kuruluşlar ve Dernekler

Gizlilik

BİRLİK TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

www.carbomid.com.tr alan adlı web sitesi, BİRLİK TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ tarafından yönetilmektedir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nin (Aydınlatma Metni) amacı, BİRLİK TİCARET TÜRK A.ş.  Tarafından yönetilmekte olan www.carbomid.com.tr adresinde yer alan internet sitesinin, (İnternet Sitesi) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu-KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

 

1.VERİ SORUMLUSU

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Birlik Ticaret Türk Anonim Şirketi (‘’Şirket’’ veya “Birlik Ticaret”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşterilerimizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

 

2. TANIMLAR

İşbu Aydınlatma Metninde geçen;

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

İnternet Sitesi: www.carbomid.com.tr alan adlı web sitesini,

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya

da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Tebliğ: 10/03/2018 Tarihli, 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEMENİN HUKUKİ DAYANAKLARI VE TOPLANMA BİÇİMİ

Şirketimiz, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 4. Ve 5. Maddelerini gözeterek hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak aşağıda sayılacak belirli, açık ve meşru amaçlar için kişisel verilerinizi işleyebilir:

Verilerinizi işlerken “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” ”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanırız.

Çevrimiçi Ziyaretçi bakımından, bilgi işlem güvenliğinin sağlanması ve kötü amaçlı kullanımların önlenmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amacıyla çerez kayıtları (gezinti bilgileri, kullanılan cihaz bilgisi (ID) ve trafik verisi) ve Site’de gerçekleştirilen işlemlere ilişkin işlem güvenliği (log kayıtları, IP adresi) verilerinizi “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “kanunlarda açıkça öngörülme” hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.  Bu hususa ilişkin detaylar için web sitemizde yer alan Çerez Aydınlatma Metnimize göz atabilirsiniz.

Bunlar dışında, Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde Birlik Türk tarafından işlenmektedir:

 1. Yürüttüğümüz ticari faaliyetler kapsamında satış işlemi sonrası fatura kesilmesi, vergisel ve diğer kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi (kimlik, iletişim, müşteri işlem, hukuki işlem bilgisi)
 2. Tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi,
 3. Birlik Türk tarafından üretilen ve/veya ithal edilen tüm ürünlerinin satışının yapılması ve tercih ettiğiniz teslimat yöntemine bağlı olarak teslim edilebilmesi,
 4. Gerekli olması durumunda iade ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi,
 5. Satın aldığınız ürünler ya da katıldığınız kampanya/çekilişler kapsamında tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi paylaşımı yapılması, işlem bilgilerinin tespiti,
 6. Talebinize bağlı olarak Birlik Türk’e ait web sitemizde ve uygulamalarımızda üyelik kaydı oluşturabilmeniz ve kaydınızın muhafazası, 
 7. İletişim izni vermiş iseniz tanıtım/bilgilendirme, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, etkinlik bülteni gönderilmesi,
 8. Veri analizi-araştırma yapılabilmesi,
 9. Ürün satın alırken garanti (sigorta) seçimi yapmış iseniz sigorta işlemlerinin yapılması,
 10. Şikayetlerinizin/taleplerinizin Şirketimize aktarılabilmesi ve takibi, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması ve saklanması,
 11. İlgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

Birlik Türk, kişisel verilerinizi burada belirtilen işleme amaçları dışında kullanmayacak, açık rızanız ya da ilgili mevzuatta öngörülen sebepler olmaksızın 3. kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir.

 

Açık Rıza Gerektirmeyen Haller: 6698 Sayılı Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, kişisel verilerinizin açık rızasınız aranmaksızın işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya

rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir.

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Grup şirketlerimize,
 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Tarafınızla kurulan ticari ilişki kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜRE İŞLERİZ?

Birlik Türk, kişisel verilerinizin, kanunlara uygun hareket etmek ve yasal işlemleri yerine getirmek maksadıyla, kanunların ve bunlara bağlı sair mevzuatların öngördüğü sürece, işleme maksadının gerekli kıldığı süre boyunca veya Birlik Türk’ün ileride ortaya çıkabilecek olası hukuki süreçlerde sahip olabileceği haklarını koruması ve kullanabilmesi açısından gerekli olabilecek durumlarda ilgili yasal süreler boyunca muhafaza eder. Bu sürelerin sonunda müşterilerimize ait kişisel veriler tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Şirketimizin politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler; KVKK kapsamında işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenen süreler geçince Şirket’imiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin detaylar için web sitemizde yer alan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamıza [gt1] göz atınız.

 

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK MADDE 11 KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ VE İSTİSNALAR

10/03/2018 Tarihli, 30356 Sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de başvuru hakkı ve başvuru usulüne ilişkin detaylar düzenlemiştir. İlgili Tebliğ uyarınca, Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir. Ancak, Mezkûr Tebliğ’in 4. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca bu hakkın kullanılması başvurunun “Türkçe” olarak yapılmasına bağlıdır.

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 Sayılı Kanun ve ilgili sair kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
  haklarına sahiptir.

 

Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28. maddesi gereği aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkınız hariç yukarıda sayılan haklarınızı kullanamazsınız:

a)Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak Şirket’e iletilecektir.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman güncellenebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri başvuru formunuza ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman güncellenebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.
Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.


Veri Sorumlusu : BİRLİK TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

İletişim Telefonu: +90 212 290 2770

KEP Adresi:..............
Posta adresi : Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Meydan Sokak Beybi Giz Plaza No:1 Kat: 14 Daire:51, Maslak, 34485 Sarıyer/İstanbul, Türkiye
E- posta adresi : info@carbomid.com.tr